Gemeente zet eerste stap in verlenging Westerbaan

dinsdag 30 augustus 2016 15:42

Op 23 augustus jl. heeft het college van B&W het besluit genomen om het eerste deel van de aansluiting van de Westerbaan op de Boslaan te gaan voorbereiden, namelijk het doortrekken van de Westerbaan vanaf de rotonde Parnassia naar de Kon. Julianalaan als 30 km/uur weg.

[caption id="attachment_468" align="aligncenter" width="594"]<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2010/10/christenunie-schakelt-succesvol-tweede-kamer-in-voor-westerbaan/westerbaan-katwijk-2/" rel="attachment wp-att-468"><img class="size-full wp-image-468" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2010/10/Westerbaan-Katwijk1.jpg" alt="Westerbaan Katwijk" width="594" height="469" /></a> Westerbaan-Katwijk[/caption]

De aansluiting van de Westerbaan op de Boslaan is belangrijk voor de bereikbaarheid van de gemeente en de leefbaarheid van de wijk Zanderij. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Het verlengen van de Westerbaan staat al lange tijd op het programma. Ik ben verheugd dat we hier nu echt mee aan de slag gaan. We zijn er natuurlijk nog niet, maar dit is een mooie eerste stap.’
<!--more-->

<strong>Eerste deel verlenging</strong>

Voor de aansluiting van de Westerbaan op de Boslaan (50 km/uur) zijn de afgelopen periode drie varianten onderzocht: het aansluiten van de Westerbaan op de Meeuwenlaan, het aansluiten van de Westerbaan op de Kon. Julianalaan, en een combinatie hiervan waarbij het verkeer richting Katwijk aan Zee via de Koningin Julianalaan rijdt, en het verkeer vanuit Katwijk aan Zee via de Meeuwenlaan naar een nieuw aan te leggen weg rijdt, die wordt aangesloten op de Westerbaan. Deze varianten blijken zonder aanvullende maatregelen op dit moment niet vergunbaar te zijn, omdat het gebruik van de weg voor te veel stikstof in het naastgelegen Natura2000-gebied zou gaan zorgen. De gemeente start nu wel met het eerste deel van de verlenging van de Westerbaan: de aansluiting van de Westerbaan op de Kon. Julianalaan als 30 km/uur weg. Als 30 km/uur route is dit wegdeel wel vergunbaar, omdat het wegdeel dan gelijkwaardig is aan de Cantineweg en bovendien verder van het Natura2000-gebied ligt.

<strong>Noodzakelijk wegdeel</strong>

Met het aansluiten van de Westerbaan op de Kon. Julianalaan is nog geen keuze voor een van de varianten gemaakt. De aanleg van dit wegdeel is vanwege het nabijgelegen Natura2000-gebied  voor alle drie de onderzochte varianten noodzakelijk. Bovendien vervangt dit wegdeel op korte termijn het gebruik van de Cantineweg als route voor doorgaand verkeer. Het nieuwe wegdeel ligt wat verder af van het Natura2000-gebied, dus het gebruik van deze weg in plaats van de Cantineweg komt de kwaliteit van het natuurgebied ten goede. De definitieve aansluiting van de Westerbaan op de Boslaan  wordt volgens de plannen een 50 km/uur route. De aansluiting op de Kon. Julianalaan die nu wordt voorbereid wordt een 30 km/uur weg, en zal daarom geen effect hebben op de verkeersdrukte op de Kon. Julianalaan. <!--more-->

<strong>Innovatieve toepassing</strong>

Parallel aan de eerste stap van de verlenging van de Westerbaan start de gemeente met een nieuw traject, waarin wordt onderzocht of met innovatieve toepassingen een aansluiting van de Westerbaan op de Boslaan als 50 km/uur route wel mogelijk is. Op het deel van de Westerbaan tussen de rotonde Parnassia en de aansluiting op de Cantineweg (circa 100 meter) wil de gemeente onderzoeken wat het effect op de neerslag van stikstof in het Natura2000-gebied is, als in de wegverharding gebruik gemaakt wordt van materialen die stikstof binden. Uit dit onderzoek en eventuele tests, die naar verwachting in 2017 en 2018 worden uitgevoerd, moet blijken of de verlenging van de Westerbaan naar de Boslaan met gebruik van deze materialen wel binnen de normen over de hoeveelheid stikstof past.

<strong> </strong><strong>Informatie</strong>

De eerste stap van de verlenging van de Westerbaan – vanaf de rotonde Parnassia naar de Kon. Julianalaan – wordt de komende periode uitgewerkt. Deze verlenging heeft geen gevolgen voor de verkeersdrukte op de Kon. Julianalaan. Wel zal dit gevolgen hebben voor de huidige speeltuin. Voor de realisatie hiervan moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Om de bewoners van het gebied te informeren en bij het proces te betrekken, organiseert de gemeente in oktober een bewonersavond.

« Terug