ChristenUnie: tegen koopzondag in Katwijk

dinsdag 28 juli 2015 17:05

Al op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Katwijk besloten dat er geen koopzondagen worden toegestaan. De winkels en supermarkten in Katwijk blijven op zondag dicht. Vervolgens is in het coalitieakkoord 2014-2018 opgenomen dat op zondag de winkels in Katwijk gesloten blijven. Duidelijker kan het niet! De ChristenUnie is blij dat de zondagsrust nog steeds wordt gehandhaafd en kleine ondernemers niet onnodig onder druk worden gezet.<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2015/07/christenunie-tegen-koopzondag-in-katwijk/zondagwsmedia-2/" rel="attachment wp-att-4061"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/07/ZondagWSMedia1.jpg" alt="ZondagWSMedia" width="4592" height="3064" class="aligncenter size-full wp-image-4061" /></a>

De ChristenUnie is pertinent tegen koopzondagen. Het vierde gebod uit de Bijbel is de partij heilig. Zes dagen arbeiden, een (zon)dag rust. De zondagsrust is gezond, goed en zegenrijk voor iedereen. Een 24-uurs economie daarentegen brengt geen heil, maar zal mensen steeds verder opjagen. De aantasting van een collectieve rustdag, de zondag, is voor de ChristenUnie onbespreekbaar. Bovendien is de koopzondag vanuit economisch perspectief juist onverstandig. Voor het midden- en kleinbedrijf kan het funest zijn. De (kleine)ondernemer in Katwijk werkt al vele uren, zes dagen per week. Die kan niet opboksen tegen grootgrutters en textielgiganten. De zondagsopenstelling zou wel eens de ondergang van de middenstand in Katwijk kunnen zijn.<!--more-->

Een anonieme groep in Katwijk heeft gemeend de koopzondag in Katwijk weer aan de orde te stellen en een petitie te starten. De ChristenUnie is van mening dat dit initiatief geen draagvlak heeft onder de Katwijkse bevolking en onder de ondernemers. Het geluid van diverse ondernemers is dat ze fel tegenstander zijn van de koopzondag. Een uitspraak van een ondernemer: “Dit is zo’n ik-gerichte samenleving, daar zal ik nooit aan meedoen. Mijn winkel open op zondag? Nooit. Ga zo maar door, maken ze hier de middenstand ook kapot”. Reacties van inwoners zijn vooral: “Of je wel of niet gelooft winkels gewoon dicht op zondag. Een dag van rust is belangrijk juist ook voor het sociale leven, winkeliers hebben het al zwaar genoeg en gun ze een rustdag”.

Wat de ChristenUnie betreft is een referendum absoluut niet nodig. Er ligt een duidelijk standpunt over de koopzondag en de gemaakte afspraken zijn helder.

Voor Katwijk is het belangrijk dat er een gezamenlijke rustdag blijft. Een dag van rust voor Katwijkers, winkeliers en hun personeel, een dag waarop men tijd maakt voor het sociale en het kerkelijke leven.

&nbsp;

« Terug