Ondertekening beheerovereenkomst Cantineweg

dinsdag 31 maart 2015 17:14

Op donderdag 26 maart ondertekenden gemeente Katwijk, Staatsbosbeheer en Dunea een overeenkomst over monitoring en beheer van het duingebied rond de Cantineweg.
<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2015/03/ondertekening-beheerovereenkomst-cantineweg/23-03-2015_ondertekening_cantineweg__8_/" rel="attachment wp-att-3904"><img class="aligncenter size-full wp-image-3904" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/03/23-03-2015_Ondertekening_Cantineweg__8_.jpg" alt="23-03-2015_Ondertekening_Cantineweg__8_" width="3000" height="2000" /></a>
In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd om het duingebied in een goede staat te houden, en waar mogelijk extra maatregelen te treffen om hieraan bij te dragen. Hierover is door een onafhankelijk expertteam advies uitgebracht.
Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Dit is een belangrijke overeenkomst, omdat we ons hiermee maximaal inspannen om het duingebied ook bij het open houden van de Cantineweg in een goede staat te houden’.
<!--more-->
Zolang de verlengde Westerbaan niet gerealiseerd is, wil de gemeente de Cantineweg inzetten als een tijdelijke oplossing voor het sluipverkeer door de wijk Zanderij. Van der Bent: ‘In de beheerovereenkomst hebben we met Staatsbosbeheer en Dunea afgesproken dat we elk ons deel in het beheer doen. Voor extra monitoring van het gebied, en eventuele maatregelen die we in het gebied moeten nemen als gevolg van het autoverkeer op de Cantineweg betaalt de gemeente.’

Provinciaal hoofd van Staatsbosbeheer Zuid-Holland Jasper Kuipers: ‘Dunea en Staatsbosbeheer zorgen als natuurbeheerders goed voor de duinen. Dat willen we hier ook doen. We werken graag samen met Katwijk aan oplossingen waarmee mensen nu en in de toekomst van de bijzonder waardevolle natuur in de duinen kunnen blijven genieten.’

Meer informatie over het project Westerbaan / Cantineweg vindt u op <a href="http://www.katwijk.nl">www.katwijk.nl</a>.

« Terug