Alle mantelzorgers gelijk waarderen!

vrijdag 05 december 2014 17:26

Op 18 december aanstaande stelt de gemeenteraad het beleidsplan Mantelzorgondersteuning 2015-2016 vast. Gisterenavond sprak de gemeenteraad oordeelsvormend over dit plan. De ChristenUnie heeft aangegeven dat het College een uitstekende basis heeft neergelegd om mantelzorgers extra te versterken en te ondersteunen. Wel wordt op verzoek van de ChristenUnie de regeling voor het mantelzorgcompliment aangepast zodat <em>alle</em> mantelzorgers in aanmerking kunnen komen voor dit compliment.

<img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/12/image-1.jpg" alt="image" width="181" height="181" class="aligncenter size-full wp-image-4512" />

<strong>Voorkomen overbelasting</strong>
Een belangrijk thema voor de ChristenUnie is het voorkomen en verhelpen van overbelasting bij mantelzorgers. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven onbetaald zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Veel mantelzorgers zijn echter overbelast of dreigen overbelast te raken. In het beleidsplan wordt daarom stevig ingezet op zogeheten 'respijtzorg': de tijdelijke overname van de zorg om mantelzorgers te ontlasten.

<strong>Mantelzorgcompliment</strong>
De waardering van mantelzorgers is voor de ChristenUnie ook een belangrijk thema. Mantelzorgers kunnen, als zij geregistreerd staan bij het Steunpunt Mnatelzorg, in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment: een jaarlijkse waardering uitgedrukt in geld. Deze waardering werd tot op heden door het Rijk verstrekt. Per 1 januari 2015 ligt deze taak bij de gemeente. Katwijk heeft daar in 2015 130.000 euro voor beschikbaar. Voor de jaren na 2015 is er meer geld beschikbaar. De waardering is door het College vastgesteld op 100 euro. Dat betekent dat 1300 mantelzorgers het compliment kunnen ontvangen. Alle mantelzorgers na die eerste 1300 komen, ontvangen dan niets. Dat gaat er bij de ChristenUnie niet in! Misschien wordt de grens van 1300 geregistreerde mantelzorgers in 2015 niet bereikt (in 2013 waren het er nog geen 1200), maar stel dat het er toch 1350 zijn, dan is het voor de gemeente een relatief klein bedrag en een kleine moeite om ook die 50 extra mantelzorgers een waardering te geven. De ChristenUnie drong er daarom bij de wethouder op aan om de regeling te versoepelen en alle mantelzorgers gelijk te waarderen. Andere partijen sloten zich bij het standpunt van de ChristenUnie aan. De wethouder gaf aan dat het niet de bedoeling was om mensen uit te sluiten en past de regeling aan.

« Terug