Veranderingen in hulp bij het huishouden

dinsdag 26 augustus 2014 17:42

Met ingang van 1 januari 2015 verandert de wijze waarop de gemeente de hulp bij het huishouden organiseert. Lees hieronder het persbericht van de gemeente over de wijzigingen. De gemeenteraad zal nog komen te spreken over de veranderingen in de hulp bij het huishouden en de WMO.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/08/wmo-gemeente-katwijk.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/08/wmo-gemeente-katwijk.jpg" alt="wmo gemeente katwijk" width="600" height="443" class="aligncenter size-full wp-image-3518" /></a>

<strong>Veranderingen in hulp bij het huishouden</strong>

Op 1 januari 2015 wordt landelijk de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De invoering van de nieuwe Wmo heeft, naast nieuwe zorgtaken die de gemeenten erbij krijgen, gevolgen voor de hulp bij het huishouden. Het college van burgemeester en wethouders wil van hulp bij het huishouden een ‘algemene voorziening’ maken. Dit houdt in dat hulp bij het huishouden voor iedereen beschikbaar wordt, zonder dat daar eerst een uitgebreide beoordeling door de gemeente voor nodig is. De belangrijkste verandering hierbij is dat de kosten van de hulp bij het huishouden door de klant zelf betaald moet worden, als dat binnen de mogelijkheden van de klant ligt.

<!--more-->

<strong>Gemeente blijft vangnet</strong>
Voorbeeld 1: U heeft hulp nodig bij de gebruikelijke dagelijkse dingen zoals schoonmaken en de was doen. Vanaf 1 januari 2015 kunt u gebruik maken van de algemene voorziening ‘hulp bij het huishouden’. U moet hierbij zelf de kosten rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder. Als u de hulp bij het huishouden écht nodig heeft én het niet zelf kunt betalen, blijft de gemeente een vangnet bieden. Een oplossing voor financiële ondersteuning voor de lagere inkomens wordt nog verder uitgewerkt. Verwacht wordt dat hierover in oktober meer duidelijk is.
Voorbeeld 2: U heeft meer ondersteuning nodig dan ‘normaal’ huishoudelijk werk. Er is bijvoorbeeld sprake van een zwaar ontregeld huishouden of veel beperkingen en er zijn kleine kinderen in het spel. Vanaf 1 januari 2015 blijft u via de nieuwe gemeentelijke Wmo in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Dit gebeurt via een zogenaamde ‘maatwerkvoorziening’.

<strong>Bezuinigen en veranderen</strong>
Om inwoners zorg te kunnen bieden, krijgt de gemeente van het Rijk geld. Daarmee moeten de gemeenten het doen. De gemeenten krijgen in 2015 minder geld en binnen de nieuwe Wmo juist meer zorgtaken. Voor de hulp bij het huishouden krijgt de gemeente vanaf 2015 32% minder geld van het Rijk dan nu. Dit betekent dat we moeten bezuinigen en moeten veranderen. Zo wordt er eerst gekeken naar wat uw eigen mogelijkheden zijn. Er wordt een groter beroep gedaan op uw familie, netwerk en waar mogelijk vrijwilligers.

<strong>Overgang</strong>
Klanten van wie de indicatie voor hulp bij het huishouden in 2015 of in de jaren hierna afloopt, krijgen te maken met de nieuwe wetgeving. De overgangsregeling van de oude naar de nieuwe situatie moet nog verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat de uitwerking van zowel de financiële ondersteuning als de overgangsregeling in oktober dit jaar klaar is.

<strong>Brief</strong>
Alle inwoners die te maken krijgen met de veranderingen in de hulp bij het huishouden ontvangen in september een brief met een toelichting toegespitst op hun situatie. Als u vragen heeft naar aanleiding van de veranderingen in hulp bij het huishouden of over de nieuwe Wmo 2015, kunt u contact opnemen met het Zorgloket via 071 406 5000.

« Terug