Doorgaan met Westerbaan: belang van bewoners voorop

woensdag 16 juli 2014 17:48

Vandaag verstuurde de Gemeente Katwijk een persbericht over de voortgang op het dossier Westerbaan/Cantineweg. In het persbericht wordt aangegeven dat het Ministerie van Economische Zaken, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, het aanwijzingsbesluit Meijendel & Berkheide onlangs heeft moeten herzien. Door dit besluit is het niet eenvoudiger geworden om de Westerbaan te laten aansluiten op de Meeuwenlaan en zo een belangrijke ontsluitingsweg voor Katwijk, en met name voor de inwoners van Katwijk aan den Rijn/Zanderij, te realiseren.

[caption id="attachment_468" align="aligncenter" width="594"]<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2010/10/Westerbaan-Katwijk1.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2010/10/Westerbaan-Katwijk1.jpg" alt="Westerbaan Katwijk" width="594" height="469" class="size-full wp-image-468" /></a> Westerbaan-Katwijk[/caption]

Wethouder Klaas Jan van der Bent geeft echter aan dat er nog wel kansen zijn om de weg te realiseren. Ook werkt hij aan het open houden van de Cantineweg. Lees hieronder het persbericht van de gemeente.

<strong>Rijk herziet aanwijzingsbesluit Meijendel &amp; Berkheide</strong>
<em>Gemeente ziet nog steeds kansen voor Westerbaan</em>

Het aansluiten van de Westerbaan op de Meeuwenlaan is door het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000 gebied Meijendel &amp; Berkheide van 3 juli jl. lastiger geworden. Volgens de uitspraak van de Raad van State van april 2014 moest het Ministerie van Economische Zaken een nieuw besluit nemen over de begrenzing van dit gebied. In het nieuwe besluit ligt de begrenzing dusdanig, dat de Westerbaan niet meer volgens het eerder geplande tracé op de Meeuwenlaan kan aansluiten. Wethouder Klaas Jan van der Bent: "We zijn teleurgesteld over dit nieuwe besluit, maar nog niet alle kansen zijn verkeken."

<strong>Aanwijzingsbesluit</strong>
Het Ministerie van Economische zaken heeft het aanwijzingsbesluit in 2013 genomen. Met een aanwijzingsbesluit wordt de aanwijzing en begrenzing van een Natura 2000-gebied vastgesteld. Zo kon vervolgens het wegtracé van de aansluiting van de Westerbaan op de Meeuwenlaan worden bepaald. Tegen dit aanwijzingsbesluit was beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad heeft in april 2014 de indieners van het beroep in het gelijk gesteld, en het Ministerie van Economische Zaken opdracht gegeven een nieuw besluit nemen over de begrenzing. Het nu gepubliceerde nieuwe besluit heeft gevolgen voor het aansluiten van de Westerbaan op de Meeuwenlaan.

<strong>Kansen</strong>
Wethouder Klaas Jan van der Bent benadrukt dat er nog steeds kansen liggen voor het aansluiten van de Westerbaan: "De nieuwe begrenzing van het natuurgebied is gevolg van een strikt juridische benadering, waarin helaas weinig oog is voor de belangen van onze inwoners. Vooral de huidige en toekomstige bewoners van de wijk Zanderij-Westerbaan en Duinvallei hebben baat bij deze aansluiting, maar ook voor andere weggebruikers zou de Westerbaan een belangrijke ontsluitingsweg kunnen worden. Omdat dit besluit voor ons niet onverwacht kwam, zijn we al bezig met het in kaart brengen van alternatieven voor het tracé. Onze eerste prioriteit blijft ervoor te zorgen dat de Cantineweg open blijft, zodat er geen doorgaand verkeer door De Zanderij hoeft te rijden."

De gemeente verwacht dit najaar de vervolgstappen in beeld te hebben.

« Terug