Aandacht voor kwetsbare groepen Participatiewet

dinsdag 24 juni 2014 17:49

Een van de grote opdrachten van de gemeente de komende jaren is de uitvoering van de Participatiewet. Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet is bedoeld om meer mensen, met of zonder een arbeidsbeperking, aan het werk te helpen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. In Katwijk gaat het dan om honderden mensen in de bijstand (Wet werk en bijstand), honderden mensen werkzaam in de sociale werkvoorziening zoals de Maregroep (Wsw) en vele jongeren met een langdurige ziekte of handicap (Wajong).

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/06/image1.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/06/image1.jpg" alt="image" width="448" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-3473" /></a>

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat al deze mensen aan het werk kunnen blijven, weer aan het werk komen of anderszins mee kunnen doen in de samenleving. “We moeten ook ondersteuning bieden aan de meest kwetsbaren inwoners. Vanuit een christelijk-sociale visie willen we uitvoering geven aan de Participatiewet en niet alleen vanuit financiële motieven”, zei Gert Varkevisser namens de ChristenUnie in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag.

<!--more-->

<strong>Iedereen doet mee</strong>
De gemeenteraad besprak een voorstel met de contouren van de uitvoering van de Participatiewet. Duidelijk werd dat met het door het Rijk beschikbare budget niet iedereen kan worden ondersteund. De gemeente moet dus kiezen aan welke groepen het beschikbare budget wordt besteed. Het voorstel, dat door de gemeenteraad is aangenomen, houdt in dat het geld hoofdzakelijk wordt besteed aan de huidige Wsw’ers en mensen die relatief gemakkelijk aan het werk geholpen kunnen worden. Indien deze mensen weer werk vinden, scheelt dat de gemeente veel geld voor een uitkering. Maar ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen. Voor hen zijn participatiebanen, werkervaringsplaatsen, dagbesteding en vrijwilligerswerk beschikbaar. Dit kost (nagenoeg) geen geld. De ChristenUnie vindt het uitermate belangrijk dat iedereen ondersteuning kan krijgen en heeft in gesprekken met de wethouder en de ambtenaren duidelijk gekregen dat dit in Katwijk ook het geval is. Bij elke persoon wordt gekeken wat mogelijk is.

<strong>Oudere werklozen</strong>
De ChristenUnie heeft ook aandacht gevraagd voor de oudere werklozen. Mensen boven de 45 jaar die werkloos zijn geworden, komen moeilijk aan een baan. Indien er sprake is van een gezinssituatie kan dat extra vervelende gevolgen hebben. In het coalitieakkoord heeft de ChristenUnie opgenomen daar extra aandacht aan te besteden en is daar ook extra geld voor gereserveerd. Het College komt binnenkort met een voorstel hoe dat te besteden.

« Terug