Locatie Maatschappelijke Opvang

maandag 17 december 2007 09:00

De behoefte in Katwijk om dak- en thuislozen, ex-verslaafden en ex-gedetineerden uit eigen gemeente onderdak te verlenen, maar ook te begeleiden, is groot. In oktober 2005 was er al raadsbrede steun om deze opvang te regelen en op dinsdag 11 december 2007 heeft het college de commissie Welzijn gevraagd de gemeentewerf in Valkenburg als definitieve locatie aan te wijzen voor het realiseren van maatschappelijke opvang.

Voor het college verliep het niet zoals de verantwoordelijke wethouder Wim van Duijn (SGP)  misschien had gehoopt. Het probleem tijdens deze commissievergadering was dat de wethouder zowel de commissie als de burgers onvoldoende informatie had verstrekt. Pas eind november werd de commissie geinformeerd en op 3 december waren de omwonenden van de gemeentewerf uitgenodigd een informatieavond bij te wonen, terwijl in september de locatie al bekend was. Eigenlijk had de wethouder twee maanden de tijd om de burgers bij dit traject te betrekken en de commissie op de hoogte te houden van de voortgang. Dat is helaas niet gebeurd. Een gemiste kans voor het college.

De burgers van Valkenburg waren boos over de onzorgvuldige manier van omgaan met bewoners, veel vragen bleven onbeantwoord. Voor veel bewoners werd niet duidelijk gemaakt voor welke doelgroep opvang gerealiseerd moest worden en wat zij in hun buurt konden verwachten. Op deze manier “communiceren” schaadt alle partijen: de doelgroep, de burgers en de organisaties die opvang willen realiseren. De ChristenUnie is van mening dat de wethouder wat de communicatie betreft een dikke onvoldoende verdient.

De ChristenUnie wil maatschappelijke opvang zo snel mogelijk realiseren. Het realiseren van opvang vereist een zorgvuldig proces voor de doelgroep, organisaties en de burgers. De manier waarop de wethouder het laatste gedeelte van het traject heeft afgehandeld verdient geen schoonheidsprijs. De ChristenUnie wil niet tot genoemde keuze worden gedwongen, maar juist op grond van goede informatie, met draagvalk vanuit de bevolking, een weloverwogen besluit nemen. Geld mag zeker niet het uitgangspunt zijn. De wethouder heeft de opdracht maatschappelijke opvang te realiseren, moet zorgen voor voldoende draagvlak onder de bevolking en voor een duidelijke onderbouwing van de financiën. Wat de ChristenUnie betreft mag het de wethouder wel wat kosten, ook in financieel opzicht.

Aan het eind van de vergadering was de commissie unaniem van mening dat de communicatie naar de raad en de burger onvoldoende was en dat het traject op een zorgvuldiger manier moest worden herstart. De ChristenUnie, het CDA, de PvdA, GemeenteBelangen en de VVD vinden dat de wethouder zijn huiswerk moet overdoen.

« Terug